YouTube Kanalımıza Abone Olarak Yeni Videolarımızı Kaçırmayın!

Bilinçaltı Eğilimlerinizi keşfedeceğiniz Szondi Kişilik Testi

İnsanların bilinçaltı eğilimleri ile ilgili ilginç bir test hazırlayan Szondi bu test ile, insanların bir akıl hastalığı olduğunu ima etmemektedir, sadece bastırılmış kişilikleri hakkında varsayımda bulunmaya çalışmaktadır. 20. yüzyılın en ünlü psikiyatristlerinden Macar Leopold Szondi’nin hazırladığı bu test, görsel imgelerden yola çıkarak, insanların bastırılmış duygularını özellikle de korkularını bularak, onların hangi yollarla su yüzüne çıktığını keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Aşağıdaki resme ve portrelere dikkatlice bakın ve ıssız bir ormanda karşılaşmaktan en çok çekineceğiniz veya asansörde yalnız kalmaktan en çok korkacağınız şahsı seçin. Her şahıs farklı bir anlamı temsil etmektedir. İki kişi arasında kalıyorsanız, ikisininde değerlendirmesine göz gezdirin.

Not: Test, bir akıl hastalığınızın olduğunu ima etmez, sadece bastırılmış kişiliğiniz hakkında varsayımda bulunur.

szondi kişilik testi
Szondi kişilik testi

“Bastırılmış Kısım ve İnkar Kısmı”

Her bir karakter analizinin açıklaması 2 aşamadan oluşur. Bastırılmış kısmı, psikanaliz mantığına göre sahip olduğumuz en önemli savunma mekanizmasıdır. Aynı zamanda rahatsız olduğumuz düşünce ve arzularımızı aktaran en önemli işlevdir. İnkar kısmı, istenen davranış kalıbının tam zıttını benimseyen en derin düşüncelerimizi kesin olarak reddettiğimiz zihinsel bir süreçtir.

1) Sadist

Bastırılmış

Baskıcı öğretmen portresi seçtiniz, Bilinçaltınızda bastırılmış saldırganlık ve alçaltıcı davranış eğilimi olabilir. Çocuklukta davranışlarınızda otoriterlik, yönetme ihtiyacı gibi eğilimleri tecrübe etmiş olabilirsiniz.

İnkar

Tamamen zararsız ve başkalarına yardım etmek için her zaman hazır olan barışçıl bir bireysiniz. İş hayatınızda amirleriniz sizi idare etmekte zorluk çekiyor olabilirler. Eğer bir şey yapmak istemiyorsanız, kendinize bariyerler inşa ediyorsunuz. Sıklıkla, tartışmalarda veya ilişkilerde kendinizi savunurken pasif bir şekilde direniyor ve karşı koymaya devam ediyorsunuz.

2) Epileptik

Bastırılmış

Yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde tiksinti ve korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksek.

İnkar

Uysal ve dost canlısı olarak, sorumlu ve kendine hakim olabilen biri görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla, fikirlerle ve nesnelerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz.

3) Katatonik

Bastırılmış

Bu tip kişilikler genellikle aşırı hayal gücüne karamsar bir yapıya sahip. Eğer bu kirli görünümlü ama mutlu adam sizde olumsuz bir etki bıraktıysa, zihninizin hiper-aktif kısmını bastırmış olma ihtimaliniz var.

İnkar

Basmakalıp davranışlar edinme eğilimindesiniz. Yenilikler ve değişikliklerden hoşlanmıyorsunuz. Farklı konumlara adapte olmakta zorlanan çekingen ve utangaç bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. En büyük korkunuz, kontrolünüzü kaybetmeniz.

4) Şizofrenik

Bastırılmış

Şizofrenik kişilik yoğun umursamazlık, düşünce bozukluğu ve uyumsuz duygular olarak karakterize edilir. Eğer bu ruhsuz ve ifadesiz kadın portresi tüylerinizi ürperttiyse, çocukluğunuzda insanlara ilgisizlik, koşullardan ve olaylardan çabuk vazgeçme gibi duyguları bastırmış olmanız muhtemel.

İnkar

Oldukça sosyal bir insansınız. Hayattan sosyalleşerek, arkadaşlarınızla vakit geçirerek zevk alıyorsunuz. Sosyallik, toplumdan izole olmuş ve her zaman yalnızlık hissiyle yaşayan sizin için bir kılık. İlişkileriniz biraz yapay görünüyor olabilir. Bilincinizin derinliklerinde başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve onlarsız da yaşayabileceğinizi hissediyorsunuz.

5) Histerik

Bastırılmış

Histerik insanların bazı özellikleri yapay, duygularında kararsız ve narsist olmalarıdır. Bu resmin sizi korkutma sebebi, dikkat çekme arzusunu ve beğenilmeye susamış olmayı bastırmış olmanızdan kaynaklanabilir.

İnkar

İçe kapanık, alçak gönüllü bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Ancak, aslında insanları etkileme arzusu besliyor olabilirsiniz. Görünüşünüze ve davranışlarınıza özen gösteriyorsunuz. Örneğin sürekli şık giyinmeye çalışıyorsunuz, kıyafetlerinizi aksesuarlarla tamamlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsunuz. *Bu tarz insanlar genellikle nadir veya abartılı bir uğraşı hobi olarak seçer.

6) Depresif

Bastırılmış

Öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu depresyonun ana semptomlarıdır. Bu zararsız görünümlü kadın sizde hoşnutsuzluk yarattıysa, zararsızlık sizin için nefretin ta kendisi ve bu öz-saygı eksikliği, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi semptomları bastırdığınız görülüyor.

İnkar

İçi dışı bir ve kaygısız biri olabilirsiniz. Her zaman dinamiklik, özgüven, ve iyimserlik gösteriyorsunuz. Tabi bazen de keyfiniz kaçıyor, kronik depresyon ve melankoliye kapılabiliyorsunuz. Bu tür durumlarda şüpheci ve suratsız birine dönüşüyorsunuz. *Bu tarz kişilikler depresif eğilimlerini bastırmak için insanların derdini dinleyip çözümler üretmeyi kendine rol edinir.

7) Manyak

Bastırılmış

Dışadönüklük, abartılı tepki ve duygu sergileme gibi özelliklere sahiptir. Eğer bu portredeki lütufkar yüz sizi tiksindiriyorsa, eğer kontrol edilmezse sizi çıldırtacak düzeye getirecek bastırılmış bir coşkuya sahipsiniz.

İnkar

Davranışlarıyla insanları sinirlendirmeyi sevmeyen birisiniz. Ayrıca gürültü ve aşırılıktan hoşlanmıyorsunuz. Dikkat, tedbir ve ölçü örneğisiniz. Mantıklı ve tutumlu olarak davranışlarınızı tamamen kontrol edebiliyorsunuz.

8) Kimlik Karmaşası

Bastırılmış

Bu tür kişilik tipi “kişinin başkası olarak yaşamak ve öyle kabul edilmek istemesi” olarak açıklanır. Eğer bu genç adamı tehlikeli ve uygunsuz olarak algıladıysanız, çocukluğunuzun erken dönemlerinde kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmış olabilirsiniz.

İnkar

Eğer inkar mekanizması çalışırsa, kendi kimliğinizi kabullenirsiniz. Bu durumda davranışlarınız ve görünümünüz kabullendiğiniz kimliğinizi abartacak dereceye gelir. Eğer erkekseniz sert ve maço bir tarz takınırken, eğer kadınsanız çekici görünmeye çalışıp sürekli karşı cinsle flört eden birine dönüşürsünüz.